วิสัยทัศน์ / คำขวัญ / ปรัชญา

คำขวัญ

“ประพฤติดี  มีวิชา  สามัคคี  มีวินัย  “

วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา

                (๑) เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน และสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ / ประสิทธิผล

                (๒) เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย / เป้าหมายของหลักสูตร

                (๓) เพื่อพัฒนาผู้บริหาร  คณะครู  บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ให้เป็นบุคลากรมืออาชีพ  มีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่

        ๒.๔)   ปรัชญา วิสัยทัศน์  และเป้าหมายของสถานศึกษา

ปรัชญา

วิริเยน   ทุกฺขมจฺเจติ

คนจะพ้นทุกข์ได้ด้วยความเพียร

 

วิสัยทัศน์

                “ นักเรียนมีความรู้    คู่คุณธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนพึ่งพา พัฒนาเทคโนโลยี”

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: