ประวัติโรงเรียนบ้านดอนตะหนิน

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  บ้านดอนตะหนิน  ตำบลโคกกระเบื้อง   อำเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา   อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านเหลื่อม  5  กิโลเมตร   ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา  เขต  6  ประมาณ  50  กิโลเมตร   มีหมู่บ้านในเขตบริการ  5 หมู่บ้าน  คือ  บ้านดอนตะหนิน   บ้านหนองแขม    บ้านโนนตาลเสี้ยน   และบ้านสระแดงพัฒนา และ บ้านโคกสามัคคี รหัสไปรษณีย์  30350  

                โรงเรียนบ้านดอนตะหนินตั้งขึ้นเมื่อวันที่  15  กันยายน  พ.ศ.  2495   โดยมีนายพยุง  อิ่มสุวรรณ  นายอำเภอคงสมัยนั้นเป็นผู้อนุมัติ   จัดตั้งนายบุญ   ญาณประสิทธิ์   ศึกษาธิการอำเภอคง และนายพีระ  สิทธิไทย   ครูช่วยราชการศึกษาธิการอำเภอคง   มาทำพิธีเปิดป้าย

                โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน มีเนื้อที่ทั้งหมด  14  ไร่  3 งาน 11  ตารางวา    เป็นที่ราชพัสดุ   มีสระน้ำ  1  แห่ง  มีอาคารเรียน  3  หลัง   เป็นอาคารแบบ   ป.1 ฉ  ใต้ถุนสูงต่อเติมชั้นล่าง  3  ห้องเรียน   อาคาร  สปช.  102 / 26  คอนกรีตชั้นเดียว   2  ห้องเรียน      แบบ สปช.   105/29       คอนกรีต   2  ชั้น   8  ห้องเรียน       บ้านพักครู  1   หลัง   อาคารอเนกประสงค์   1  หลัง   มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  3  ระดับ  ได้แก่   ระดับก่อนประถมศึกษา   ระดับประถมศึกษา   และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    ในปีการศึกษา  2554   มีข้าราชการครูจำนวน   12   คน   พนักงานราชการ   1  คน   ครูอัตราจ้าง  2  คน     ครูธุรการ   1  คน   และนักการภารโรง  1   คน    มีนักเรียนจำนวน  202   คน   เป็นนักเรียนชาย      110      คน         นักเรียนหญิง     92       คน    ปัจจุบันมี นายสงกรานต์    ทองหล่อ   ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: