ข้อมูลทั่วไป

๑. ข้อมูลทั่วไป

๑.๑) ชื่อ สถานศึกษา           โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน                 ตั้งอยู่เลขที่        หมู่ที่  ๒   หมู่บ้านดอนตะหนิน

ถนน   –      ตำบล โคกกระเบื้อง     อำเภอ บ้านเหลื่อม   จังหวัด นครราชสีมา

รหัสไปรษณีย์  30350      โทรศัพท์  ๐๔๔ – ๔๓๐๓๖๓       โทรสาร    ๐๔๔ – ๔๓๐๓๖๓  

e-mail   santan9124@hotmail.com        Website   www.dontaninschool.wordpress.com

๑.๒) สังกัด        ( / )  สพฐ.        (     )  สช.    (    )  กทม.   (     ) มท.    (    )  อื่นๆ ระบุ……………….

๑.๓) เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖

๑.๔) เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  อนุบาลปีที่  ๑     ถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที่ ๓

๑.๕) เขตพื้นที่บริการการศึกษา (ระบุ)…………………..

          โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน  รับผิดชอบจัดการศึกษาในพื้นที่เขตบริการ  ๕  หมู่บ้าน ดังนี้

                        (๑)  หมู่บ้านดอนตะหนิน   หมู่ที่ ๒      ตำบลโคกกระเบื้อง  อำเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา

                        (๒)  หมู่บ้านหนองแขม       หมู่ที่ ๓      ตำบลโคกกระเบื้อง  อำเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา

                        (๓)  หมู่บ้านโนนตาลเสี้ยน  หมู่ที่ ๕      ตำบลโคกกระเบื้อง  อำเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา

                        (๔)  หมู่บ้านโคกสามัคคี      หมู่ที่ ๑๑   ตำบลโคกกระเบื้อง  อำเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา

                        (๕)  หมู่บ้านสระแดง           หมู่ที่ ๒      ตำบลวังโพธิ์  อำเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: