กีฬาสีป้องกันยาเสพติด

โรงเรียนบ้านดอนตะหนินได้จัดกิจกรรมกีฬาสีป้องกันยาเสพติด ขึ้นในวันที่ 2 – 7 ตุลาคม 2554 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก ท่าน โกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ (สว.อำเภอบ้านเหลื่อม) เป็นประธานในพิธี ท่าน ส.ส.สุชาติ ภิญโญ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ท่านนายกธวัชชัย เลาวัณย์ศิริ และคณะนำนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน สภใบ้านเหลื่อม นำนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน และคนในชุมชนที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนของรางวัล และนำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

Advertisements

จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน

โรงเรียนบ้านดอนตะหนินจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนบ้านดอนตะหนิน ในวันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิได้รับความอนุเคราะห์จากทรูปลูกปัญญา

โรงเรียนบ้านดอนตะหนินได้รับการจัดสรร โทรทัศน์เพื่อการเรียนรู้ จากโครงการทรูปลูกปัญญา เมื่อวันที่ 16 เดือน กันยายน 2554

Advertisements

คุณรัชนี มอบเงินเพื่อสร้างอาคารเรียนหลังเก่า

คุณรัชนี มอบเงินเพื่อสร้างอาคารเรียนหลังเก่า ให้กับโรงเรียนบ้านดอนตะหนิน จำนวน 50, 000 บาท และพร้อมกับคนในชุมชน บ้านดอนตะหนิน บ้านหนองแขม บ้าน โคกสามัคคี และบ้านโนนตาลเสี้ยน

Advertisements

เพลงค่านำนม

Advertisements

เพลงเรียงความวันแม่

Advertisements

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

Present

ประธานกล่าวเปิดงานเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

Advertisements

แผนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ICT Trends 2010

Advertisements

เพลง To be a better man

Advertisements