กีฬาสีป้องกันยาเสพติด

โรงเรียนบ้านดอนตะหนินได้จัดกิจกรรมกีฬาสีป้องกันยาเสพติด ขึ้นในวันที่ 2 – 7 ตุลาคม 2554 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก ท่าน โกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ (สว.อำเภอบ้านเหลื่อม) เป็นประธานในพิธี ท่าน ส.ส.สุชาติ ภิญโญ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ท่านนายกธวัชชัย เลาวัณย์ศิริ และคณะนำนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน สภใบ้านเหลื่อม นำนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน และคนในชุมชนที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนของรางวัล และนำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

Advertisements

จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน

โรงเรียนบ้านดอนตะหนินจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนบ้านดอนตะหนิน ในวันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิได้รับความอนุเคราะห์จากทรูปลูกปัญญา

โรงเรียนบ้านดอนตะหนินได้รับการจัดสรร โทรทัศน์เพื่อการเรียนรู้ จากโครงการทรูปลูกปัญญา เมื่อวันที่ 16 เดือน กันยายน 2554

คุณรัชนี มอบเงินเพื่อสร้างอาคารเรียนหลังเก่า

คุณรัชนี มอบเงินเพื่อสร้างอาคารเรียนหลังเก่า ให้กับโรงเรียนบ้านดอนตะหนิน จำนวน 50, 000 บาท และพร้อมกับคนในชุมชน บ้านดอนตะหนิน บ้านหนองแขม บ้าน โคกสามัคคี และบ้านโนนตาลเสี้ยน

เพลงค่านำนม

เพลงเรียงความวันแม่

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

Present

ประธานกล่าวเปิดงานเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

แผนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ICT Trends 2010

เพลง To be a better man